Založení spolku

Spolek Diahelp vznikl z iniciativy Pavly Urbanové v roce 2008. K založení ji donutila osobní zkušenost při překonávání různých problémů, na které narážela jako matka diabetického dítěte. Proto se rozhodla založit spolek, který by se soustředil na pomoc rodinám s diabetickými dětmi, a tak položila základní kámen této pomoci rodičům diabetických dětí v Ústeckém kraji.

Činnost spolku

Činnost spolku Diahelp se člení do tří základních kategorií:

* organizace kulturních a sportovních akcí, organizace jednodenních edukačních seminářů a pobytových edukačních víkendů

* organizace edukačních seminářů pro pedagogické pracovníky

* aktivita na poli legislativy, která se přímo týká diabetiků

Poslání spolku

Spolek Diahelp vznikl za účelem poskytování informací, rad a pomoci všem rodičům, jejichž dítě onemocnělo nevyléčitelnou nemocí diabetes mellitus I. typu.

Cíle spolku

* pomoc diabetickým dětem a jejich rodinným příslušníkům s vyrovnáním se s celoživotním onemocněním

* organizace společných setkání, kulturních a sportovních aktivit- organizace edukačních pobytů a edukačních seminářů

* umožnění vzájemné výměny zkušeností

* zprostředkování aktuálních informací z oblasti léčby diabetu, sociální i zdravotní péče

* pomoci diabetickým dětem prožít co nejplnohodnotnější život – toto znamená vědět co nejvíce o podstatě nemoci, léčbě, dietě, režimu, aplikačních pomůckách, selfmonitoringu, o akutních a pozdních komplikacích

* zrovnoprávnění postavení dětí s diabetem v předškolních, školních a dalších zařízeních

* přispívání ke zvyšování informovanosti široké veřejnosti o problematice diabetu I.typu edukacemi a ediční činností