Pomůcky pro diabetiky hrazené zdravotní pojišťovnou

Pomůcky pro diabetiky předepisuje smluvní lékař odbornosti DIA na poukaz pojišťovny. Diabetik má právo na to, aby mu byly ošetřujícím diabetologem tyto pomůcky v uvedeném rozsahu předepsány.

Pojišťovna hradí pro inzulínový režim diabetes mellitus 1. i 2. typu, u nemocných léčených intenzifikovaným inzulínovým režimem (t.j. 3 dávky denně nebo inzulínová pumpa) a labilním diabetikům, aplikujícím si minimálně dvě dávky inzulínu denně, následující pomůcky:

 • Glukometr – maximálně 1 kus za 10 let, nejvýše do 1.000.- Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem. Glukometr se vydává do soukromého vlastnictví pojištěnce.
 • Proužky diagnostické na stanovení glukózy – 1800 ks/rok (36 balení po 50 proužcích), nejvýše do 14.400,– Kč ročně.
 • Lancety pro odběr krve – maximálně 100 ks ročně, nejvýše do 300,– Kč
 • Aplikátor odběru krve – maximálně 1 ks za 5 let, nejvýše do 250,– Kč

Pojišťovna dále hradí:

 • Aplikátor inzulínu – inzulínové pero – maximálně 1 ks za 3 roky, nejvýše do 1.500,– Kč
 • Aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkou – maximálně 1 ks za 3 roky, nejvýše do 1.200,– Kč
 • Jehly k inzulínovým perům – maximálně 200 ks ročně, nejvýše do 530,– Kč
 • Komplet k aplikaci (inzulínová stříkačka) – nejvýše do 370,– Kč za 100 ks, dle potřeby
 • Stříkačka injekční k aplikaci inzulínu – nejvýše do 230,– Kč za 100 ks, dle potřeby

Zvláštní indikace:

 • Obuv pro diabetiky – maximálně 1 pár za dva roky, nejvýše do 1000,– Kč, předpis podléhá schválení revizního lékaře
 • Pumpa inzulínová – předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštní režim ústředí VZP (zapůjčovaná pomůcka) – maximálně 1 ks nebo sada 2 ks za 4 roky, další informace o inzulínových pumpách naleznete zde
 • Sety infuzní k inzulínové pumpě – nejvýše 160,– Kč za jeden set kovový
 • Sety infuzní teflonové k inzulínové pumpě – 300,– Kč / 1 set

Podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. mohou být počty pomůcek navýšeny na návrh ošetřujícího lékaře, po schválení revizním lékařem pojišťovny.