Náš spolek se zabývá pořádáním edukačních seminářů Učíme diabetické dítě, které jsou určeny pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol.

Tento vzdělávací program byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. MSMT 36378/2015-2-842.

Naši lektoři Vám velice poutavou formou přiblíží základy péče o diabetické dítě v mateřské a základní škole a zodpoví všechny Vaše otázky. Máme pro Vás připravena profesionálně zpracovaná skripta, informační brožuru, závěrečný test a osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás.

OSVEDCENI_Diahelp1