Diabetes mellitus (DM) je chronické onemocnění, které se projevuje zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi. Příčinou je buď nedostatek inzulínu v důsledku jeho snížené sekrece anebo je sekrece inzulínu zpočátku dostatečná, ale periferní tkáně jsou na jeho působení rezistentní. Kromě metabolismu cukrů je narušen také metabolismus bílkovin a tuků, důsledkem čehož je narušen celý energetický metabolismus.

Závažnější formou je diabetes 1. typu, neboť je při něm vyšší náchylnost k akutním komplikacím. Navíc tím, že se objevuje obvykle v mladším věku, trvá jako onemocnění déle a tím stoupá riziko chronických komplikací (poškození zraku, ledvin, oběhového systému atd.).

V případě diabetu se hovoří o celosvětové epidemii, jelikož prevalence diabetu má dlouhodobě hrozivě vzrůstající trend. Podle Mezinárodní federace diabetu (International Diabetes Federation, IDF) bylo v roce 2011 v celém světě na 366 milionů diabetiků, z nich přibližně polovina nediagnostikovaných a neléčených. Ve stejném roce způsobil diabetes 4,6 milionů úmrtí.

Zdroj: www.uzis.cz

Počty diabetiků I. typu v České republice a v Ústeckém kraji

Diabetem I. typu trpělo v České republice k 31.12.2012 celkem 56 514 osob. Z tohoto počtu bylo 1966 dětí do věku 19-ti let, a 54 548 osob nad 20 let.

Diabetem I. typu trpělo v Ústeckém kraji k 31.12.2012 celkem 3 637 osob. Z tohoto počtu bylo 307 dětí do věku 19-ti let, a 3 330 osob nad 20 let.

graf

Obecně se dá říci, že počet diabetických dětí vzrostl od roku 1990 dvojnásobně, a dle odhadů Diabetické asociace ČR se nyní blíží k hranici tří tisíc. Diabetes se navíc u dětí objevuje ve stále nižším věku a diabetické děti tak prožijí delší část svého života s nemocí. To bohužel zvyšuje riziko vzniku pozdních komplikací, a proto je velice důležitá edukace a dobré zvládání diabetu.

Zdroj: www.uzis.cz

 

Diabetes dělíme na tyto typy:

 

  • Diabetes mellitus I. typu

Tento typ diabetu postihuje v převážné většině děti, je nevyléčitelný. Někdy se mu říká „dětský diabetes“, neboli „jednička“. Nesouvisí s tím, zda je dítě hubené, štíhlé, či tlusté. Nesouvisí ani s tím, zda dítě jedlo hodně sladkého, ani na tom, jaké byly jeho stravovací zvyklosti.  Nikdo za vznik  diabetu I. typu tedy nemůže. Tento typ diabetu se projevuje  častým močením, velikou žízní, zvýšenou únavou, spavostí, hubnutím  a samozřejmě zvýšenou hladinou cukru v krvi. Slinivka  břišní již neprodukuje téměř žádný nebo žádný hormon inzulin. Inzulin je nutno celoživotně podávat buď pomocí injekcí, nebo lépe inzulinovou pumpou.

 

  • Diabetes mellitus II. typu

Tento typ diabetu je častým onemocněním starších lidí – odtud tedy jeho laický název „stařecká cukrovka“ neboli „dvojka“. Lze ho léčit různými způsoby. Vzniká hlavně proto, že slinivka sice inzulin produkuje, tělo na něj neumí reagovat, ztrácí k němu vnímavost. Tento typ diabetu bývá dáván do souvislosti se špatným zdravotním stylem, nedostatkem pohybu a obezitou. Léčí se několika způsoby. Řadě lidí s nadváhou pomůže, když výrazněji zhubnou. První léčbou je tedy dieta. Nestačí-li dieta, je možné zkusit léčbu perorálními antidiabetiky – tabletami, a tím zkusit zvýšit vnímavost těla k inzulinu. Pokud ani tento způsob není úspěšný, přechází se na léčbu inzulinovými injekcemi.

 

  • Ostatní typy diabetu

Mezi ostatní typy diabetu se řadí např. gestační diabetes (těhotenská cukrovka), dále typy LADA, MODY. Tyto typy diabetu však nejsou rozšířeny tak hojně, jako například diabetes II. typu.

Nejčastější mýty o diabetu 

  • diabetik nesmí sladké – není to pravda. Pokud není obézní a aplikuje si správnou dávku inzulinu, sladké v rámci svého jídelního plánu a s ohledem na zdravou výživu může.
  • diabetik může jíst ovoce, kolik chce – není to pravda. Ovoce obsahuje sacharidy – fruktózu, glukózu a sacharózu. Diabetik si ovoce musí započítat do svého jídelního plánu a musí si aplikovat správnou dávku inzulinu.
  • kdo má cukrovku, jedl hodně sladkého – není to pravda. Diabetes neboli cukrovku způsobuje neschopnost beta-buněk ve slinivce vytvářet inzulin, se sladkým jídlem nemá vznik cukrovky žádnou souvislost.
  • diabetik musí jíst pouze potraviny s označením DIA – velice závažná nepravda, jež se v naší zemi traduje. Takzvané „diapotraviny“ nemají pro diabetika žádný přínos. Jejich konzumace pro dětské diabetiky není rozhodně vhodná.

Standardy péče o diabetika ke stažení zde.