Diahelp – svaz diabetiků z.s.
Báňská 287
434 01 Most
Pavla Urbanová
tel.: +420 602 813 601
e-mail: urbanova.pavla@centrum.cz

: 22677291

Registrace: Ministerstvo vnitra pod č.j. VS/1-1/71079/08-R

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.,  č.ú. 115-2992890227/0100